Informacja o rozstrzygnięciu przetargu: „Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa”

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Konsorcjum firm: INERGIS S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa – Lider Konsorcjum oraz TEDOM Poland Sp. z o.o. ul. Racjonalizatorów 10 41-506 Chorzów –Partner Konsorcjum

Data wpłynięcia oferty: 31.01.2020 r.

Cena brutto: 6 868 409,79 zł, w tym: cena brutto za realizację robót budowlanych: 6 404 517,75 zł, cena brutto za wykonanie usługi serwisowej w okresie gwarancji: 463 892,04 zł.

Skip to content