O FIRMIE

Galia S.A. rozpoczęła działalność w 1998r. W chwili obecnej przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Największa część nieruchomości zlokalizowana jest w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Przybylaka 15, gdzie znajduje się również główna siedziba Spółki.

NASZA OFERTA – HALE / MAGAZYNY DO WYNAJĘCIA

Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Polityka prywatności

Kontakt :

Siedziba: 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Przybylaka 15

+48 34 369 27 00 galia@galia.com.pl

Prezes Zarządu tel. 665 000 345

NIP 644 26 71 071 REGON 273494750

KRS Nr 0000118298 – SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy 1 940 000 zł (w całości wpłacony)

Projekty :

1. Zaproszenie do składania ofert-projekt pn.:”Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999MWel w miejscowości Częstochowa”

Pytania i odpowiedzi oraz zaktualizowane załączniki do projektu.

Pytania i odpowiedzi do projektu 25.11.2019 (budowa jednostki)

Pytania i odpowiedzi oraz zaktualizowane załączniki do projektu 03.12.2019 (budowa jednostki)

Pytania i odpowiedzi oraz zaktualizowane załączniki do projektu 04.12.2019 (budowa jednostki)

Pytania i odpowiedzi oraz zaktualizowane załączniki do projektu 10.12.2019 (budowa jednostki)

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu: „Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999MWel w miejscowości Częstochowa”

2. Zaproszenie do składania ofert-projekt pn.:”Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa”

Pytania i odpowiedzi oraz zaktualizowane załączniki do projektu.

Pytania i odpowiedzi oraz zaktualizowane załączniki do projektu 25.11.2019 (budowa dwóch jednostek)

Pytania i odpowiedzi oraz zaktualizowane załączniki do projektu 03.12.2019 (budowa dwóch jednostek)

Pytania i odpowiedzi oraz zaktualizowane załączniki do projektu 04.12.2019 (budowa dwóch jednostek)

Pytania i odpowiedzi oraz zaktualizowane załączniki do projektu 10.12.2019 (budowa dwóch jednostek)

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu: „Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa”

Skip to content