Zaproszenie do składania ofert. Projekt pod nazwą „Budowa jednostki wytwarzania jednostki elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWel w miejscowości Częstochowa

Dokumenty do pobrania: