Zaproszenie do składania ofert. Projekt pod nazwą „Budowa dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Częstochowa”

Dokumenty do pobrania: