Informacja o rozstrzygnięciu przetargu: „Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999MWel w miejscowości Częstochowa”

Informacja o wybranym wykonawcy:

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Konsorcjum firm: INERGIS S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa – Lider Konsorcjum oraz TEDOM Poland Sp. z o.o. ul. Racjonalizatorów 10 41-506 Chorzów – Partner Konsorcjum

Data wpłynięcia oferty: 31.01.2020 r.

Cena brutto: 5 680 096,95 zł, w tym: cena brutto za realizację robót budowlanych: 5 425 671,45 zł, cena brutto za wykonanie usługi serwisowej w okresie gwarancji: 254 425,50 zł.

Skip to content