Pytania i odpowiedzi oraz zaktualizowane załączniki do projektu 10.12.2019 (budowa dwóch jednostek)